Jak ciśnienie krwi zachowuje się w czasie kąpieli w saunie?

14 mar 2013 | ABC sauny fińskiej: reguły korzystania z sauny

Przez ciśnienie krwi generalnie rozumiemy ciśnienie krwi krążącej w arteriach. Ciśnienie krwi zależy od aktywności serca, od kondycji naczyń krwionośnych i od stanu krwi. Organizm zawsze próbuje zapewnić potrzebne ciśnienie odpowiednio do warunków, tak, aby ośrodki życia, zwłaszcza mózg, mogły zostać zaopatrzone w dostateczne ilości krwi. W konsekwencji wartości ciśnienia krwi zmieniają się nawet przy zmianie pozycji /np. leżenie, siedzenie, stanie/. Obecnie ciśnienie krwi jest często dyskutowane. Są ku temu dwa powody: pierwszy, że może być rzeczywiście łatwo zmierzone i zatem bardzo często ocenione; drugim powodem jest to, że u wielu ludzi wartości ciśnienia odchylają się zarówno w górę jak i w dół od wartości średniej zależnej od wieku i budowy fizycznej poszczególnego osobnika. Jest to określane odpowiednio jako wysokie lub niskie ciśnienie krwi.

Z powodu rozszerzenia wszystkich naczyń krwionośnych pod wpływem gorąca i następnie ich zwężania w czasie intensywnego ochładzania, np. w basenie, wskutek udziału serca w obronie organizmu przed gorącem, wartości ciśnienia krwi także mają tendencję do zmiany w czasie kąpieli w saunie. U osób z normalnym ciśnieniem krwi wpływ gorącej sauny jest słaby ( słabe obniżanie ciśnienia), podczas gdy u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi może być zaobserwowana znaczna redukcja ciśnienia, a u pacjentów z niskim ciśnieniem krwi można zaobserwować podwyższenie ciśnienia do normalnych wartości. Kąpiel w zimnym świeżym powietrzu i zastosowanie zimnej wody nie ma znaczącego wpływu na ciśnienie krwi, ale basen oczywiście ma. Jeżeli basen jest stosowany, ciśnienie krwi wzrasta znacząco, zwłaszcza ta wyższa z dwóch wartości mierzonych. Pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi nie powinni, zatem korzystać z basenu, podczas gdy jest to szczególnie korzystne dla osób z niskim ciśnieniem krwi.

Zastosowana gorąca kąpiel stóp powoduje powrót ciśnienia krwi do ich wartości standardowych. W przypadku większych patologicznych odchyleń ciśnienia krwi, zmiany są tylko krótkotrwałe. W tych przypadkach sauna nie zastąpi właściwego leczenia.