7. Jakie są istotne elementy wyposażenia gorącego pomieszczenia sauny?

14 mar 2013 | ABC sauny fińskiej: reguły korzystania z sauny

Kabina sauny
Pomieszczenie sauny jest sercem całej instalacji i jest charakterystyczne dla tego typu kąpieli. Wszędzie w Finlandii i w Niemczech, jest ono wyłożone drewnem i wyposażone w drewniane ławki ustawione jedna nad drugą na dwóch lub trzech poziomach. Odległość najwyżej umieszczonej ławki od drewnianego sufitu wynosi około 1 metr. Ławki są tak zbudowane ze szczebli, aby „złe” powietrze ochłodzone ciałem korzystającego mogło spływać na podłogę szczelinami pomiędzy szczeblami.
Wentylacja w saunie
Jeżeli zastosowana jest właściwa wentylacja, to powietrze to jest usuwane na zewnątrz z dolnych obszarów pomieszczenia. Świeże powietrze jest wprowadzane z zewnątrz na dole pomieszczenia lub do pieca tak, aby mogło się ogrzać do temperatury powyżej 100’C i następnie wznosi się pod sufit. Dla utrzymania prawidłowego procesu wentylacji, zaleca się używanie do siedzenia lub leżenia na ławkach ręcznika, który pochłania pot i zapobiega wsiąkaniu potu w drewno. Należy jednak zwrócić uwagę, że cała powierzchnia ławki nie może być szczelnie przykryta wielkimi ręcznikami.
Piec w saunie
W dzisiejszych czasach większość saun jest wyposażona w piec ogrzewany elektrycznością. Zazwyczaj umieszcza się tam także odpowiednią ilość kamieni typu granit, które zwilżane wodą natychmiast ją odparowują.
Leżanki w saunie
Do wyposażenia wnętrza i na szczeble ławek stosuje się świerk kanadyjski lub skandynawski ( sosna zawiera zbyt dużo żywicy), wartość drewna miejscowej topoli jest jeszcze sprawdzana .
Temperatura i wilgotność
Przez warunki klimatyczne sauny rozumiemy temperaturę powietrza oraz zawartość w nim wody, czyli wilgotność, a także temperaturę drewnianej powierzchni sufitu, ścian i ławek. Ciepło promieniujące z sufitu i ścian do osób korzystających z sauny (promieniowanie ciepła) i jest także przewodzone przez ławki (przewodzenie ciepła).

Wartość liczbowa wilgotności względnej jest zależna od stopnia nasycenia powietrza wodą. Im wyższa temperatura, tym więcej wody trzeba do nasycenia powietrza. Procent wilgotności względnej można zmierzyć przy pomocy higrometru. Zawsze należy sprawdzić i wskazać, w jakiej temperaturze oraz na jakiej wysokości w saunie odpowiednia wartość jest mierzona.

Nagrzewanie sauny
Aby mieć pewność, że na drewnianych powierzchniach temperatura promieniowania została osiągnięta, należy ogrzać saunę wcześniej, przed korzystaniem z niej. Nagrzewanie się drewna trwa 30 do 60 minut dłużej niż nagrzewanie powietrza do 100’C. Zatem, należy brać pod uwagę, że w zależności od temperatury na zewnątrz sauny, czas jej ogrzewania do stanu „dojrzałości” wynosi 90 do 150 minut. W przeciwnym razie czas pocenia się będzie nieprawdopodobnie długi.
Źródło: Przewodnik medyczny „Reguły korzystania z sauny”dr med. I.Fritzsche i W.Fritzsche