29. Do jakiego roku życia korzystanie z sauny jest dozwolone?

14 Mar 2013 | ABC sauny fińskiej: reguły korzystania z sauny

Mając przykład Finlandii w pamięci, zauważamy, że ludzie wszystkich pokoleń, od niemowląt do bardzo starych ludzi, korzystają tam z sauny. W Finlandii sauna jest używana przede wszystkim tradycyjnie do oczyszczania się.

Doświadczenia wykazują, że sauna przystoi także i starszym ludziom.
To samo zostało zaobserwowane także w Niemczech. Wiele starych osób w wieku powyżej 70 lat bardzo lubi korzystać z sauny. Niektórzy z nich unikają basenu, a inni uważają, że bez tego nie miałaby ona znaczenia. Wszystko bardzo zależy od stanu zdrowia oraz od tego, w jakim stopniu ludzie do tego przywykli. Nawet w Niemczech, wiele starszych osób odwiedza saunę regularnie raz w tygodniu i robi to od 10, 20 lub nawet więcej lat. A jak oni lubią te godziny pielęgnacji i regeneracji, a zwłaszcza

towarzystwo zbierające się na spotkaniach odbywających się w tym czasie w saunie.
Z tych powodów nie dziwi, że sauny są często instalowane, gdy starsi ludzie budują własne domy. Faktycznie jest kilka powodów, dla których sauna jest szczególnie zalecana w czasie starzenia się i w starym wieku. Regularne usuwanie płynów z organizmu i związane z tym odtruwanie tkanek może pomóc zapobiegać unikaniu zarazków; jest też stymulowany metabolizm komórkowy, obniżony w starszym wieku. Znaczne poprawienie krążenia w skórze powoduje lepsze zaopatrzenie komórek i zatem dużo świeższy wygląd.

W przeciwieństwie do, niestety szeroko rozpowszechnionej opinii, gorąca sauna nie przeciąża serca i może ona być dobrze tolerowana przez ludzi, którzy mają ograniczoną wydolność serca. A z drugiej strony, jak mogłyby specjalistyczne kliniki odważyć się nie tylko na pozwolenie, ale i wręcz na przepisywanie stosowanie sauny jako czynnika rehabilitacji dla pacjentów, którzy ostatnio przeszli zawał serca? Ochłodzenie w tym przypadku przeprowadza się na świeżym powietrzu, polewaniem zimną wodą z węża lub prysznica, zwykle bez basenu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na gorące kąpiele stóp.

Jeżeli starsza osoba nie cierpi na ostre stwardnienie naczyń krwionośnych,
szczególnie naczyń wieńcowych i mózgowych, lub na inne ostre schorzenia, które nie pozwalają na korzystanie z sauny, nie powinna omijać sauny. Szczególnie dla starszych osób psychohigieniczne znaczenie sauny, jej wpływ na samopoczucie i stan emocjonalny, nie może być przeceniony.

Na podsumowanie można powiedzieć, że na tyle na ile wiek pozwala, nie ma limitu wieku dla korzystania z sauny.