Otyłość a sauna fińska

27 sty 2014 | ABC sauny domowe

W”Polskim Almanachu Uzdrowisk” czytamy:

„Otyłość może być następstwem albo pierwotnie wadliwej  przemiany materii, zwolnionego utleniania, albo tez, co się częściej zdarza, nadmiernego odżywiania. Pierwszą formę nazywamy otyłością konstytucjonalną, endogeniczną, drugą formę otyłością exogeniczną.” 

Podłożem otyłości endogenicznej jest zwolniona przemiana materii,w szczególności zwolnione spalanie, tak, ze nawet z niewielkiej ilości wprowadzonych pokarmów tylko nieznaczna ich część zostaje zużyta na wydatki energetyczne i na budowę białka ustrojowego a większa część zostaje zamieniona na tkankę tłuszczową i zdeponowana w typowych miejscach.

Podłoże otyłości exogenicznej

leży w wprowadzaniu nadmiernej ilości pokarmów i stwarzanie przez to dużego nadmiaru kalorii, nawet po odliczeniu tych kalorii, które służą do pokrycia wydatków energetycznych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, ze w miarę odkładania się tłuszczu, osobnicy ci najchętniej unikają większych wysiłków fizycznych, to nie trudno zrozumieć, że ten chorobowy, dodatni bilans jeszcze bardziej wzrasta i, że pogłębiają się coraz więcej patologiczne stosunki.”

Tak więc należy stosować dietę ograniczającą kalorię. Z drugiej strony należy wzmóc Wydatki energetyczne (lekka gimnastyka, długie, niemęczące spacery, sport lekki- siatkówka, tenis) i stworzyć niedobór kalorii. Zmusi to organizm do pokrywania niedoborów z magazynowanej tkanki tłuszczowej.

„…Odrębną a skuteczna rolę w lecznictwie otyłości, poza leczeniem dietetycznym, odgrywają zabiegi hydro- i mechanoterapeutyczne. Stosowanie nagrzewań całego ciała suchym powietrzem  o wysokiej ciepłocie ma na celu wywołanie pocenia się i przez to pozbywanie się wody z tkanek.

Natryski wodne o rożnych typach, tak ciepłe jak i zimne, powodują ożywienie krążenia, pobudzają komórki ustroju do  żywszej przemiany materii. Mięsienie ma na celu wywołanie przekrwienia w wielkich grupach mięśniowych, wzmożenie w nich procesu spalania, zwiększenie zapotrzebowania kalorycznego tkanki mięsnej, pokrywanego w odpowiednich warunkach przez ustrój z zapasów tłuszczowych”.

Dr.Zbigniew Godłowski

asystent I kliniki chorób wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polski Almanach Uzdrowisk

Wydawca:Polskie Towarzystwo Balneologiczne 1934