36. PRAWIDŁOWE I NIEPRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z SAUNY

14 mar 2013 | ABC sauny fińskiej: reguły korzystania z sauny

Każdy Fin korzysta z sauny, kiedy ma na to ochotę, ponieważ używa jej od wczesnego dzieciństwa. Używa zimnej wody po gorącym, (większość z nich), a czasem bez tego (gorący organizm ochładza się w ciągu 3 – 4 godzin), albo pozostaje w gorącym pomieszczeniu przez normalny czas lub dłuższy okres: 30, 40 minut i dłużej.
Oczywiście, wielu fińskich lekarzy krytykuje każdy niekorzystny typ kąpieli.

W 1974 roku Fińskie Towarzystwo Sauny wraz z profesorami medycyny wydało instrukcję dotyczącą prawidłowego korzystania z sauny, (która w większości jest zgodna z niemiecką, istniejącą od 1950 roku). Jeżeli ludzie nie postępują zgodnie z nią i doznają w saunie jakiejś szkody, to w Finlandii takie przypadki nie wpływają jednak na zmianę dobrego zdania o saunie.

W Niemczech jest inaczej: Powodem, dla którego zalecamy pewien optymalny sposób korzystania z sauny jest to, że czynimy to nie tylko w interesie korzystających z sauny, ale także dla zabezpieczenia dobrej reputacji sauny.

Jak każda dobra rzecz, sauna ma swoich oponentów, którzy sami nigdy nie korzystali z sauny, ale z wielką emfazą sprzeciwiają się jej? Swoje argumenty podpierają nielicznymi przypadkami, które miały miejsce w saunie.

Jeżeli ludzie dłużej stosują gorący lub zimny bodziec niż jest to korzystne dla ich organizmu, lub łączą saunę z pływaniem, saunę ze spożyciem alkoholu itp., to ich zdrowie może ucierpieć, co nie zawsze jest zauważalne bezpośrednio. Konsekwencjami przesady, np. zbyt wiele etapów sauny, lub błędy np. ciepły prysznic po gorącej saunie, brak kąpieli powietrznej, brak gorącej kąpieli stóp, może spowodować osłabienie lub przeciwnie – nadpobudliwość albo problemy ze spaniem.

Więc dlaczego nie używać sauny w sposób odpowiadający możliwościom dostosowania się naszego organizmu tak, abyśmy mogli cieszyć się nią wiele razy i odczuwać jej trwały korzystny wpływ pomiędzy kolejnymi kąpielami?